Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 5 Lần 5.56%
84 4 Lần 4.44%
23 3 Lần 3.33%
43 3 Lần 3.33%
47 3 Lần 3.33%
80 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Tiền Giang đến 14/07/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 5 Lần Tăng 1
84 4 Lần Không tăng
23 3 Lần Không tăng
43 3 Lần Tăng 1
47 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 9 Tăng 1
47 5 Không tăng
84 5 Không tăng
86 5 Tăng 1
92 5 Không tăng
23 4 Tăng 1
43 4 Tăng 1
79 4 Không tăng
83 4 Không tăng
93 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 11 Tăng 1
92 11 Không tăng
23 10 Không tăng
02 9 Tăng 1
47 9 Không tăng
83 9 Không tăng
01 8 Không tăng
05 8 Giảm 1
15 8 Giảm 1
43 8 Tăng 1
51 8 Tăng 1
75 8 Không tăng
84 8 Không tăng
86 8 Tăng 1
93 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 26: 5 Kỳ
  • 86: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Không tăng
0
Không tăng 15 Lần
16 Lần Không tăng
1
Tăng 2 16 Lần
29 Lần Tăng 5
2
Giảm 1 12 Lần
8 Lần Giảm 2
3
Tăng 1 23 Lần
18 Lần Tăng 1
4
Không tăng 15 Lần
14 Lần Không tăng
5
Giảm 2 15 Lần
17 Lần Giảm 1
6
Không tăng 24 Lần
17 Lần Giảm 2
7
Tăng 2 21 Lần
23 Lần Giảm 1
8
Không tăng 18 Lần
21 Lần Không tăng
9
Giảm 2 21 Lần