Xổ số Tiền Giang 30 ngày – Kết quả XS Tiền Giang 30 ngày

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 14/07/2024

ĐB 670927
Nhất 03021
Nhì 30311
Ba 22709 76027
43743 44723 61254 01108
02720 26200 15726
Năm 3886
Sáu 4897 6251 7703
Bảy 941
Tám 02
Đầu
0 09, 08, 00, 03, 02
1 11
2 27, 21, 27, 23, 20, 26
3
4 43, 41
5 54, 51
6
7
8 86
9 97
Đuôi
0 20, 00
1 21, 11, 51, 41
2 02
3 43, 23, 03
4 54
5
6 26, 86
7 27, 27, 97
8 08
9 09

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 07/07/2024

ĐB 652334
Nhất 25549
Nhì 70575
Ba 82472 93918
43486 20580 61661 84649
16964 38567 94612
Năm 9526
Sáu 5388 1848 0992
Bảy 779
Tám 63
Đầu
0
1 18, 12
2 26
3 34
4 49, 49, 48
5
6 61, 64, 67, 63
7 75, 72, 79
8 86, 80, 88
9 92
Đuôi
0 80
1 61
2 72, 12, 92
3 63
4 34, 64
5 75
6 86, 26
7 67
8 18, 88, 48
9 49, 49, 79

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 30/06/2024

ĐB 097723
Nhất 42843
Nhì 82883
Ba 53778 32425
67394 72528 10123 75968
38597 45647 42221
Năm 6326
Sáu 4966 6001 7184
Bảy 171
Tám 84
Đầu
0 01
1
2 23, 25, 28, 23, 21, 26
3
4 43, 47
5
6 68, 66
7 78, 71
8 83, 84, 84
9 94, 97
Đuôi
0
1 21, 01, 71
2
3 23, 43, 83, 23
4 94, 84, 84
5 25
6 26, 66
7 97, 47
8 78, 28, 68
9

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 23/06/2024

ĐB 567164
Nhất 04886
Nhì 18892
Ba 48895 26753
61615 89128 93366 03004
79093 19380 88683
Năm 2620
Sáu 7716 5447 8926
Bảy 817
Tám 99
Đầu
0 04
1 15, 16, 17
2 28, 20, 26
3
4 47
5 53
6 64, 66
7
8 86, 80, 83
9 92, 95, 93, 99
Đuôi
0 80, 20
1
2 92
3 53, 93, 83
4 64, 04
5 95, 15
6 86, 66, 16, 26
7 47, 17
8 28
9 99

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 16/06/2024

ĐB 976784
Nhất 64493
Nhì 13443
Ba 51388 97837
03950 40055 80789 48958
83780 68024 90302
Năm 2206
Sáu 7647 2384 3075
Bảy 126
Tám 40
Đầu
0 02, 06
1
2 24, 26
3 37
4 43, 47, 40
5 50, 55, 58
6
7 75
8 84, 88, 89, 80, 84
9 93
Đuôi
0 50, 80, 40
1
2 02
3 93, 43
4 84, 24, 84
5 55, 75
6 06, 26
7 37, 47
8 88, 58
9 89

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 09/06/2024

ĐB 110288
Nhất 93779
Nhì 48624
Ba 77238 69887
16275 72613 31392 21036
01217 69846 82479
Năm 0865
Sáu 0893 8814 8823
Bảy 522
Tám 76
Đầu
0
1 13, 17, 14
2 24, 23, 22
3 38, 36
4 46
5
6 65
7 79, 75, 79, 76
8 88, 87
9 92, 93
Đuôi
0
1
2 92, 22
3 13, 93, 23
4 24, 14
5 75, 65
6 36, 46, 76
7 87, 17
8 88, 38
9 79, 79

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 02/06/2024

ĐB 221983
Nhất 62412
Nhì 07063
Ba 00305 78449
91786 80446 22701 85747
25205 68677 82728
Năm 3246
Sáu 8015 4167 9889
Bảy 995
Tám 19
Đầu
0 05, 01, 05
1 12, 15, 19
2 28
3
4 49, 46, 47, 46
5
6 63, 67
7 77
8 83, 86, 89
9 95
Đuôi
0
1 01
2 12
3 83, 63
4
5 05, 05, 15, 95
6 86, 46, 46
7 47, 77, 67
8 28
9 49, 89, 19

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 26/05/2024

ĐB 295126
Nhất 30738
Nhì 00401
Ba 86153 54969
48891 00029 58356 14839
39498 92807 47798
Năm 0251
Sáu 5210 0326 9926
Bảy 099
Tám 60
Đầu
0 01, 07
1 10
2 26, 29, 26, 26
3 38, 39
4
5 53, 56, 51
6 69, 60
7
8
9 91, 98, 98, 99
Đuôi
0 10, 60
1 01, 91, 51
2
3 53
4
5
6 26, 56, 26, 26
7 07
8 38, 98, 98
9 69, 29, 39, 99

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 19/05/2024

ĐB 168593
Nhất 62959
Nhì 64357
Ba 89326 53009
51513 43470 90320 91484
45179 25072 70978
Năm 4983
Sáu 1669 3686 8992
Bảy 369
Tám 65
Đầu
0 09
1 13
2 26, 20
3
4
5 59, 57
6 69, 69, 65
7 70, 79, 72, 78
8 84, 83, 86
9 93, 92
Đuôi
0 70, 20
1
2 72, 92
3 93, 13, 83
4 84
5 65
6 26, 86
7 57
8 78
9 59, 09, 79, 69, 69

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 12/05/2024

ĐB 539211
Nhất 05143
Nhì 79958
Ba 14167 98771
42331 22590 83392 16721
96059 43505 29135
Năm 9910
Sáu 2647 0797 6157
Bảy 474
Tám 00
Đầu
0 05, 00
1 11, 10
2 21
3 31, 35
4 43, 47
5 58, 59, 57
6 67
7 71, 74
8
9 90, 92, 97
Đuôi
0 90, 10, 00
1 11, 71, 31, 21
2 92
3 43
4 74
5 05, 35
6
7 67, 47, 97, 57
8 58
9 59

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 05/05/2024

ĐB 442385
Nhất 77596
Nhì 82609
Ba 31106 89749
74832 81460 06157 28318
40853 70073 55020
Năm 7204
Sáu 1802 4531 0005
Bảy 471
Tám 89
Đầu
0 09, 06, 04, 02, 05
1 18
2 20
3 32, 31
4 49
5 57, 53
6 60
7 73, 71
8 85, 89
9 96
Đuôi
0 60, 20
1 31, 71
2 32, 02
3 53, 73
4 04
5 85, 05
6 96, 06
7 57
8 18
9 09, 49, 89

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 28/04/2024

ĐB 659746
Nhất 69453
Nhì 32202
Ba 42849 89850
25147 71552 64407 16629
99475 66471 64276
Năm 3277
Sáu 2263 0668 1190
Bảy 209
Tám 87
Đầu
0 02, 07, 09
1
2 29
3
4 46, 49, 47
5 53, 50, 52
6 63, 68
7 75, 71, 76, 77
8 87
9 90
Đuôi
0 50, 90
1 71
2 02, 52
3 53, 63
4
5 75
6 46, 76
7 47, 07, 77, 87
8 68
9 49, 29, 09

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 21/04/2024

ĐB 943309
Nhất 24201
Nhì 73297
Ba 55419 18016
37497 45392 93158 47943
56844 06824 03766
Năm 0989
Sáu 1415 8741 3811
Bảy 535
Tám 93
Đầu
0 09, 01
1 19, 16, 15, 11
2 24
3 35
4 43, 44, 41
5 58
6 66
7
8 89
9 97, 97, 92, 93
Đuôi
0
1 01, 41, 11
2 92
3 43, 93
4 44, 24
5 15, 35
6 16, 66
7 97, 97
8 58
9 09, 19, 89

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 14/04/2024

ĐB 952073
Nhất 09435
Nhì 85963
Ba 45347 53531
88555 83095 09403 98261
40365 15728 93203
Năm 4570
Sáu 6259 7467 5687
Bảy 365
Tám 78
Đầu
0 03, 03
1
2 28
3 35, 31
4 47
5 55, 59
6 63, 61, 65, 67, 65
7 73, 70, 78
8 87
9 95
Đuôi
0 70
1 31, 61
2
3 73, 63, 03, 03
4
5 35, 55, 95, 65, 65
6
7 47, 67, 87
8 28, 78
9 59

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 07/04/2024

ĐB 388389
Nhất 40026
Nhì 33875
Ba 33483 12115
89161 82913 47374 83111
44453 80566 64527
Năm 7621
Sáu 2827 0794 0144
Bảy 515
Tám 51
Đầu
0
1 15, 13, 11, 15
2 26, 27, 21, 27
3
4 44
5 53, 51
6 61, 66
7 75, 74
8 89, 83
9 94
Đuôi
0
1 61, 11, 21, 51
2
3 83, 13, 53
4 74, 94, 44
5 75, 15, 15
6 26, 66
7 27, 27
8
9 89

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 31/03/2024

ĐB 237298
Nhất 92299
Nhì 45902
Ba 25584 10494
41375 05571 74635 88530
57943 56594 27002
Năm 0393
Sáu 6323 0808 8538
Bảy 805
Tám 51
Đầu
0 02, 02, 08, 05
1
2 23
3 35, 30, 38
4 43
5 51
6
7 75, 71
8 84
9 98, 99, 94, 94, 93
Đuôi
0 30
1 71, 51
2 02, 02
3 43, 93, 23
4 84, 94, 94
5 75, 35, 05
6
7
8 98, 08, 38
9 99

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 24/03/2024

ĐB 620045
Nhất 62739
Nhì 74443
Ba 12660 50652
04381 63292 25561 99762
88721 82982 29161
Năm 1468
Sáu 7292 3833 6384
Bảy 914
Tám 77
Đầu
0
1 14
2 21
3 39, 33
4 45, 43
5 52
6 60, 61, 62, 61, 68
7 77
8 81, 82, 84
9 92, 92
Đuôi
0 60
1 81, 61, 21, 61
2 52, 92, 62, 82, 92
3 43, 33
4 84, 14
5 45
6
7 77
8 68
9 39

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 17/03/2024

ĐB 522925
Nhất 37654
Nhì 10280
Ba 50401 06547
39586 43005 41034 66363
83052 23777 52695
Năm 0554
Sáu 0190 2977 4590
Bảy 414
Tám 38
Đầu
0 01, 05
1 14
2 25
3 34, 38
4 47
5 54, 52, 54
6 63
7 77, 77
8 80, 86
9 95, 90, 90
Đuôi
0 80, 90, 90
1 01
2 52
3 63
4 54, 34, 54, 14
5 25, 05, 95
6 86
7 47, 77, 77
8 38
9

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 10/03/2024

ĐB 312636
Nhất 73673
Nhì 40287
Ba 82564 37006
01219 67002 51693 71083
70146 99452 91719
Năm 7622
Sáu 5698 6340 0423
Bảy 439
Tám 62
Đầu
0 06, 02
1 19, 19
2 22, 23
3 36, 39
4 46, 40
5 52
6 64, 62
7 73
8 87, 83
9 93, 98
Đuôi
0 40
1
2 02, 52, 22, 62
3 73, 93, 83, 23
4 64
5
6 36, 06, 46
7 87
8 98
9 19, 19, 39

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 03/03/2024

ĐB 250788
Nhất 01834
Nhì 22223
Ba 73425 69769
42821 65336 08911 09134
29601 49827 93907
Năm 3489
Sáu 6144 8078 8867
Bảy 325
Tám 14
Đầu
0 01, 07
1 11, 14
2 23, 25, 21, 27, 25
3 34, 36, 34
4 44
5
6 69, 67
7 78
8 88, 89
9
Đuôi
0
1 21, 11, 01
2
3 23
4 34, 34, 44, 14
5 25, 25
6 36
7 27, 07, 67
8 88, 78
9 69, 89

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 25/02/2024

ĐB 392726
Nhất 48578
Nhì 51290
Ba 37070 25386
49534 32936 18276 98253
04940 88432 19404
Năm 6456
Sáu 5298 1224 0079
Bảy 671
Tám 87
Đầu
0 04
1
2 26, 24
3 34, 36, 32
4 40
5 53, 56
6
7 78, 70, 76, 79, 71
8 86, 87
9 90, 98
Đuôi
0 90, 70, 40
1 71
2 32
3 53
4 34, 04, 24
5
6 26, 86, 36, 76, 56
7 87
8 78, 98
9 79

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 18/02/2024

ĐB 874539
Nhất 09252
Nhì 11201
Ba 56613 04170
66552 11383 33237 50927
30936 56238 07323
Năm 6043
Sáu 1589 2716 2375
Bảy 366
Tám 22
Đầu
0 01
1 13, 16
2 27, 23, 22
3 39, 37, 36, 38
4 43
5 52, 52
6 66
7 70, 75
8 83, 89
9
Đuôi
0 70
1 01
2 52, 52, 22
3 13, 83, 23, 43
4
5 75
6 36, 16, 66
7 37, 27
8 38
9 39, 89

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 11/02/2024

ĐB 109954
Nhất 26788
Nhì 31299
Ba 32990 04972
69952 60821 05576 24402
69572 66251 30178
Năm 3882
Sáu 6217 8204 1100
Bảy 071
Tám 30
Đầu
0 02, 04, 00
1 17
2 21
3 30
4
5 54, 52, 51
6
7 72, 76, 72, 78, 71
8 88, 82
9 99, 90
Đuôi
0 90, 00, 30
1 21, 51, 71
2 72, 52, 02, 72, 82
3
4 54, 04
5
6 76
7 17
8 88, 78
9 99

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 04/02/2024

ĐB 084414
Nhất 02003
Nhì 33799
Ba 92112 32408
95012 21502 07458 97503
86783 42088 08262
Năm 5211
Sáu 0923 2008 5364
Bảy 838
Tám 92
Đầu
0 03, 08, 02, 03, 08
1 14, 12, 12, 11
2 23
3 38
4
5 58
6 62, 64
7
8 83, 88
9 99, 92
Đuôi
0
1 11
2 12, 12, 02, 62, 92
3 03, 03, 83, 23
4 14, 64
5
6
7
8 08, 58, 88, 08, 38
9 99

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 28/01/2024

ĐB 854091
Nhất 45767
Nhì 22995
Ba 91573 69909
26310 83288 01264 88848
68862 79074 27631
Năm 7918
Sáu 6515 2814 2374
Bảy 029
Tám 69
Đầu
0 09
1 10, 18, 15, 14
2 29
3 31
4 48
5
6 67, 64, 62, 69
7 73, 74, 74
8 88
9 91, 95
Đuôi
0 10
1 91, 31
2 62
3 73
4 64, 74, 14, 74
5 95, 15
6
7 67
8 88, 48, 18
9 09, 29, 69

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 21/01/2024

ĐB 993529
Nhất 21868
Nhì 67315
Ba 44394 36739
42008 89683 04140 67722
31808 29362 27656
Năm 6451
Sáu 1316 5105 6084
Bảy 729
Tám 08
Đầu
0 08, 08, 05, 08
1 15, 16
2 29, 22, 29
3 39
4 40
5 56, 51
6 68, 62
7
8 83, 84
9 94
Đuôi
0 40
1 51
2 22, 62
3 83
4 94, 84
5 15, 05
6 56, 16
7
8 68, 08, 08, 08
9 29, 39, 29

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 14/01/2024

ĐB 571470
Nhất 59000
Nhì 00662
Ba 92358 47786
45928 56459 61792 78349
93735 32050 01655
Năm 8163
Sáu 7527 8898 9813
Bảy 593
Tám 85
Đầu
0 00
1 13
2 28, 27
3 35
4 49
5 58, 59, 50, 55
6 62, 63
7 70
8 86, 85
9 92, 98, 93
Đuôi
0 70, 00, 50
1
2 62, 92
3 63, 13, 93
4
5 35, 55, 85
6 86
7 27
8 58, 28, 98
9 59, 49

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 07/01/2024

ĐB 233955
Nhất 44959
Nhì 10933
Ba 94217 01777
14839 07495 51222 47175
22040 69670 54692
Năm 0219
Sáu 1554 3405 6313
Bảy 437
Tám 22
Đầu
0 05
1 17, 19, 13
2 22, 22
3 33, 39, 37
4 40
5 55, 59, 54
6
7 77, 75, 70
8
9 95, 92
Đuôi
0 40, 70
1
2 22, 92, 22
3 33, 13
4 54
5 55, 95, 75, 05
6
7 17, 77, 37
8
9 59, 39, 19

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 31/12/2023

ĐB 382156
Nhất 13022
Nhì 99633
Ba 29853 78647
13425 16873 10269 04432
09425 22551 68223
Năm 0444
Sáu 7770 0863 7631
Bảy 235
Tám 56
Đầu
0
1
2 22, 25, 25, 23
3 33, 32, 31, 35
4 47, 44
5 56, 53, 51, 56
6 69, 63
7 73, 70
8
9
Đuôi
0 70
1 51, 31
2 22, 32
3 33, 53, 73, 23, 63
4 44
5 25, 25, 35
6 56, 56
7 47
8
9 69

Kết quả sổ xố Tiền Giang - 24/12/2023

ĐB 346316
Nhất 46130
Nhì 16435
Ba 64229 21964
77249 23415 35459 89233
27724 75301 37416
Năm 2787
Sáu 6378 6751 6240
Bảy 239
Tám 12
Đầu
0 01
1 16, 15, 16, 12
2 29, 24
3 30, 35, 33, 39
4 49, 40
5 59, 51
6 64
7 78
8 87
9
Đuôi
0 30, 40
1 01, 51
2 12
3 33
4 64, 24
5 35, 15
6 16, 16
7 87
8 78
9 29, 49, 59, 39

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Tiền Giang 30 ngày – Kết quả XS Tiền Giang 30 ngày 1

Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Tiền Giang. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Tiền Giang 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày?

Xổ số Tiền Giang 30 ngày – Kết quả XS Tiền Giang 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày thế nào?

Xổ số Tiền Giang 30 ngày – Kết quả XS Tiền Giang 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSTG 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSTG 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.